Threadworx Overdyed Floss #1122 Smokin' Guns

$ 6.25 Sale Save

ThreadworX

Hand overdyed floss, six stranded

100% long-staple Egyptian Giza Cotton

5 yards