Threadworx Overdyed Floss #1070 Rocky Mountain

$ 6.25 Sale Save

ThreadworX

Hand overdyed floss, six stranded

100% long-staple Egyptian Giza Cotton

5 yards